Wada postawy – skuteczna korekcja

Wada postawy – skuteczna korekcja

wada postawy dziecka

Skuteczna korekcja może zajść tylko wtedy, gdy wada postawy będzie prawidłowo rozpoznana. Jak pokazuje codzienna praktyka osteopatyczna, wiele zaburzeń postawy ciała jest źle zdiagnozowana co do przyczyny pierwotnej. Prowadzi to do  nieefektywnego wykorzystania czasu terapii. Przykładem tego jest nazbyt szybko stwierdzana skolioza idiopatyczna. Określenie sugeruje, że takie skrzywienie ma nieznane przyczyny, a korekcja tylko minimalizuje postęp deformacji. W rzeczywistości takich skolioz bywa znacznie mniej niż się to rozpoznaje. Poważnymi następstwami takiego rozpoznania są m.in. zaopatrzenie dziecka w sztywny gorset z nakazem całodziennego noszenia. Poziom traumatycznego bodźcowania jest wówczas znacznie większym problemem niż sama skolioza. 

Ważne jest, by dokonywać nie tylko oceny samego kręgosłupa, ale przede wszystkim badać miednicę, kończyny dolne, czaszkę, napięcia powięziowe i wisceralne. Poza tym istotna jest też  ruchomość przepony. Dokładna analiza tych informacji jest znacznie ważniejsza niż zdjęcie RTG, gdyż samo zdjęcie może posłużyć do oceny stopnia np. skrzywienia kręgosłupa, ale w większości przypadków nie wskaże głównej przyczyny zaburzenia.

Badanie wady postawy

Wada postawy – przyczyny

Przyczyn doprowadzających do zaburzeń określanych jako wada postawy może być kilka. Do najistotniejszych należą:

 

 • niekorzystne ułożenie w okresie życia płodowego

 

 • urazy okołoporodowe

 

 • zaburzenia w rozwoju tkanki kostnej ( np. skrócenie jednej z nóg)

 

 • zmiany rozwojowe tkanek miękkich

 

 • zaburzenia układu nerwowego

 

 • choroby genetyczne

 

 • długotrwałe pozycje statyczne ( praca, nauka, ogłądanie TV, gry np. na tablecie, smartfonie)

 

 • funkcjonalne napięcia  narządów wewnętrznych ( np. związane z nietolerancją określonych produktów spożywczych)

 

 • silne lub przewlekłe stresy ( pozycja ściągniętych ramion, zamkniętej klatki piersiowej)

 

 • niewyleczone urazy

 

 • niewłaściwe lub asymetryczne nawyki ruchowe ( w tym sporty asymetrycznie rozwijające mięśnie posturalne)

Przez wiele lat istniały tylko dwa kierunki korygowania wady postawy. Była to gimnastyka korekcyjna (najczęściej grupowa) oraz noszenie sztywnego gorsetu. Dziś wiemy, że bez wskazania przyczyny pierwotnej efekty są znikome bądź nie ma ich wcale. Trzeba mieć świadomość, że wada postawy i jej korekcja dotyczą nie tylko mięśni i kości. Ogromne znaczenie mają wzajemne relacje napięciowe w całym ciele, ze szczególnym uwzględnieniem stanu napięciowego narządów wewnętrznych, napięć na szwach czaszki a także napięć psychicznych (np.postawa ściągniętych do przodu ramion).

Side Bar