Rehabilitacja neurologiczna PNF

Rehabilitacja neurologiczna

 

 Tel. 573 325 735

Rehabilitacja neurologiczna PNF adresowana jest do Pacjentów po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, z chorobami mięśniowo-nerwowymi. Kolejną grupę Pacjentów stanowią osoby z neuralgiami i niedowładami mięśniowymi. Nasza terapeutka neurologiczna posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w najlepszych ośrodkach usprawniania Pacjentów z problemami neurologicznymi.

usprawnianie po udarze

W rehabilitacji Pacjenta wykorzystujemy różne metody, lecz w przypadku dysfunkcji neurologicznych polegamy przede wszystkim na PNF.

Rehabilitacja neurologiczna metodą PNF

 

PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu jest metodą opartą na najbardziej podstawowych dla człowieka zjawiskach związanych z rozwojem ruchowym. Pacjent uczy się utraconych w wyniku choroby funkcji, wykorzystując zjawiska neurofizjologiczne, na podstawie których dziecko uczy się pierwszych czynności. Odzyskiwanie sprawności ruchowej uwzględnia naturalne funkcjonowanie człowieka w przestrzeni trójpłaszczyznowej.

PNF

Jak przebiega rehabilitacja neurologiczna metodą PNF

 

Punktem wyjścia jest wywiad i badanie możliwości ruchowych Pacjenta. Na tej podstawie terapeuta określa bliższe i dalsze cele terapii. Rehabilitacja PNF jest bezbolesna. Rozpoczyna się od nauki najprostszych funkcji,a następnie stopniowo wprowadza się trudniejsze zadania ruchowe. W przypadku dużych ograniczeń ruchowych pierwsze zajęcia PNF odbywają się na materacu.

Kiedy stosować rehabilitację PNF

 

Ten rodzaj terapii stosuje się przede wszystkim po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, porażeniach mózgowo-rdzeniowych oraz dysfunkcjach nerwów obwodowych. Metoda doskonale sprawdza się również przy korekcji wad postawy.

Usprawnianie metoda PNF prowadzić może tylko terapeuta posiadający odpowiednie przygotowanie teoretyczno-praktyczne. W  Rehios terpią  PNF zajmuje się terapeutka posiadająca uprawnienia  wydane przez Polskiego Stowarzyszenia Metody PNF

Side Bar