Fala uderzeniowa skupiona

slider_1-1

Fala uderzeniowa skupiona

Skupiona Fala Uderzeniowa oznacza wysoce skuteczne zabiegi fizykoterapeutyczne.

Jest to najnowszej generacji urządzenie z piezoelektrycznym generatorem impulsów  terapeutycznych. Tego rodzaju generator jest obecnie najbardziej zaawansowanym urządzeniem do terapii Falą Uderzeniową.
Generator piezoelektryczny pozwala na bardzo precyzyjne oddziaływanie i skrócenie ilości zabiegów do 5. Jednocześnie, przerwa pomiędzy kolejnymi zabiegami powinna wynosić co najmniej 3 dni, lecz nie więcej niż 7 dni. 
Badania porównujące falę uderzeniową skupioną i rozproszoną, wykazały co najmniej kilkukrotnie większą skuteczność terapeutyczną fali skupionej (zogniskowanej)

Fala uderzeniowa – rodzaje

Skuteczność działania fali w ogromnej mierze zależy od rodzaju zastosowanego generatora.

Rozproszona (radialna)

– z ang. RSWT radial schock wave therapy;  Rozproszona fala uderzeniowa obejmuje swoim działaniem dość szeroki zakres powierzchni ciała, lecz jednocześnie gębokość jej oddziaływania jest ograniczona. Wynika to z rodzaju bodźca uderzeniowego zastosowanego w głowicy aparatu. Źródłem tego bodźca jest “pocisk”  wprawiany w ruch przez generator elektromagnetyczny lub pneumatyczny.
Cechą charakterystyczną tego rodzaju fali jest mniejsza wartość energii terapeutycznej oraz ograniczona głębokość wnikania impulsu uderzeniowego – im głębiej tym więcej energii ulega rozproszeniu

Skupiona (piezoelektryczna)

– z ang. FSWT focused schock wave therapy;  Urządzenia wytwarzające skupioną falę uderzeniową pozwalają na uzyskanie większej mocy terapeutycznej. Poza tym, głębokość wnikania impulsu może być precyzyjnie dostosowana do potrzeb terapii, gdyż aplikowana energia wnika w sposób zogniskowany.

W naszym gabinecie korzystamy z najefektywniejszego rodzaju fali, jaką jest fala skupiona.

W większości przypadków ten rodzaj fali jest najskuteczniejszy.

Generatorem impulsów w RSWT jest zazwyczaj głowica posiadająca wbudowany kryształ. Dzięki temu można wykorzystać zjawisko piezoelektryczne, co pozwala uzyskać wysoką moc i precyzję odziaływania. Zabiegi Skupioną Fala Uderzeniową są droższe, gdyż produkcja urządzeń z generatorem piezoelektrycznym jest znacznie kosztowniejsza.

Skuteczność Skupionej Fali uderzeniowej jest jednakże tak wysoka, że pozwala uzyskać efekt leczniczy w stosunkowo krótkim czasie w porównaniu do Rozproszonej Fali Uderzeniowej.

Działanie fali uderzeniowej

Skuteczność działania skupionej fali uderzeniowej wynika z wprowadzenia w leczonej tkance specyficznych mikrowibracji na ściśle określonej głębokości.

Wibracje te powodują poprawę mikrokrążenia. To z kolei, przyczynia się do szybszej regeneracji tkanki poprze pobudzenie namnażania kolagenu. Dodatkowo, skutkiem działania fali jest efekt przeciwbólowy. W przypadku zwapnień generator fali powoduje defragmentację struktury, a to wykorzystuje się przy leczeniu ostrogi piętowej.

maszyna 450x450

Wskazania do zabiegów Falą
Uderzeniową Skupioną

  • zwapnienia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
  • łokieć tenisisty
  • entezopatia okołokrętarzowa
  • przewlekłe stany zapalne ścięgna Achillesa
  • zapalenie ścięgna rzepki
  • ostroga piętowa
  • naderwania ścięgien, więzadeł
  • trudno gojące się złamania
  • zapalenie więzadła rzepki (kolano skoczka)
  • zapalenie gęsiej stopki

Przeciwskazania do terapii skupioną falą uderzeniową

Jest ich stosunkowo niewiele, a do bezwzględnych należą ostre stany zapalne w miejscu terapii, choroba nowotworowa w miejscu aplikacji oraz zaawansowana osteoporoza. Także świeże złamanie jest przeciwwskazaniem, chyba że zabieg jest wykonywany na tzw. stawie rzekomym, w celu defragmentacji niezrośniętych kości.

Względnie, przeciwwskazaniem może być ciąża, rozrusznik serca, osteopenia lub początki osteoporozy. Również, leki silnie obniżające krzepliwość krwi mogą być przeciwwskazaniem do wykonania zbiegu.

Jak umówić wizytę na zabieg Piezoelektrycznej
(Skupionej) Fali Uderzeniowej?

Umawiając pierwszą wizytę wybierz z dostępnych usług:
“Fala Uderzeniowa-Pierwsza wizyta”
Umawiając kolejną wizytę wybierz z dostępnych usług:
“Fala Uderzeniowa”

Sprawdź dostępne terminy

Zadzwoń

Cena i czas trwania

Całkowity koszt leczenia wynosi zwykle 720 zł (200 zł pierwsza wizyta + 520 zł za 4 kolejne zabiegi).
Uruchomione procesy naprawcze zachodzą jeszcze przez 4-6 tygodni po skończeniu zabiegów SFU.

200 zł – pierwsza wizyta (wywiad, badanie, instruktaż, zabieg SFU),
czas trwania: 45 min
130 zł – zabieg Skupioną Falą Uderzeniową (zwykle 4 dodatkowe zabiegi),
czas trwania: 15 min