Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa  to metoda, którą opracował amerykański osteopata William G.Sutherland. Polega na bardzo delikatnym oddziaływaniu na kości czaszki oraz kość krzyżową w celu przywrócenia optymalnej mobilności układu nerwowego.  Terapia czaszkowo-krzyżowa ma za zadanie wyeliminować wewnętrzne bariery napięciowe. Zazwyczaj są one skutkiem stresu, traum, urazów fizycznych i psychicznych i prowadzą do nadmiernych napięć opon mózgowo-rdzeniowych. Opony mózgowo-rdzeniowe z kolei, otaczają centralny układ nerwowy, czyli mózg i rdzeń. Pomiędzy układem nerwowym a oponami znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy, a jego przepływ wzbudza swoisty rytm. Jest to rytm czaszkowo-krzyżowy, który wyczuwa terapeuta w czasie badania.

cranio-sacral

Terapia i rytm czaszkowo-krzyżowy

 

Twórca osteopatii czaszkowo-krzyżowej zauważył, że zaburzenie homeostazy organizmu można diagnozować poprzez badanie rytmu czaszkowo-krzyżowego. W oparciu o wiedzę z zakresu anatomii wyznaczył określone struktury kostne, których palpacja pomaga określić częstotliwość oraz płynność rytmu czaszkowo-krzyżowego. Było to możliwe dzięki temu, że przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego wzbudza ruchomość (mobilność) opon mózgowo-rdzeniowych. Te z kolei, w kilku miejscach maja bezpośredni kontakt z układem kostnym. Dlatego też, w czasie terapii bada się szwy czaszki, połączenie czaszkowo-szyjne oraz kość krzyżową.

W czym pomaga terapia czaszkowo-krzyżowa

 

 

Wszystkie silne przeżycia, urazy fizyczne lub przewlekłe stresy mogą pozostawić po sobie ślad, który zaburza homeostaze naszego organizmu. Jeżeli naturalne mechanizmy samoleczenia obecne w każdy organizmie żywym są nadmiernie przeciążone, wówczas pojawia się choroba. Czasem jest to zmniejszenie odporności na infekcję, czasem nadmierna drażliwość, przyspieszone procesy starzenia się, a innym razem to poważne choroby układowe.

Terapia czaszkowo-krzyżowa pozwala przywrócić optymalny rytm czaszkowo-krzyżowy, więc organizm może swobodnie wykorzystywać naturalne mechanizmy samoleczenia.

Kiedy warto skorzystać z terapii czaszkowo-krzyżowej

 

Wskazania do terapii czaszkowo-krzyżowej są bardzo liczne. Wynika to z faktu, że w większości schorzeń dochodzi do utraty fizjologicznej mobilności układu nerwowego, a przez to do zaburzenia naturalnych mechanizmów autoregulacji. Skuteczność terapii czaszkowo-krzyżowej potwierdza się szczególnie w przypadkach chorób, do powstania których przyczynia się przewlekły stres lub gwałtowne przeżycia. Do schorzeń tych należą zaburzenia gastroenterologiczne, napięciowe bóle głowy, zaburzenia snu, bóle kręgosłupa, depresja, patologiczne napięcia powięziowe.

Side Bar