tel: 881-202-827
gabinetosteopatii@op.pl

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Co to jest terapia czaszkowo-krzyżowa 

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa  została opracowana przez amerykańskiego osteopatę Williama G.Sutherlanda. Polega na bardzo delikatnym oddziaływaniu na kości czaszki oraz kość krzyżową w celu przywrócenia optymalnej mobilności układu nerwowego.  Terapia czaszkowo-krzyżowa ma za zadanie wyeliminować wewnętrzne bariery napięciowe będące skutkiem stresu, traum, urazów fizycznych i psychicznych. Bariery te są zazwyczaj związane z nadmiernym napięciem opon mózgowo-rdzeniowych. Opony mózgowo-rdzeninowe otaczają centralny układ nerwowy - mózg i rdzeń kręgowy. Pomiędzy centralnym układem nerwowym a oponami znajduje sie płyn mózgowo-rdzeniowy. Przepływ tego płynu wzbudza swoisty rytm diagnozowany przez terapeutę w czasie terapii. Jest to rytm czaszkowo-krzyżowy.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

 

Rytm czaszkowo-krzyżowy 

 

Twórca osteopatii czaszkowo-krzyżowej zauważył, że zaburzenie homeostazy organizmu można diagnozować poprzez badanie rytmu czaszkowo-krzyżowego. W oparciu o wiedzę z zakresu anatomii wyznaczył określone struktury kostne, których palpacja pomaga określić częstotliwość oraz płynnośc rytmu czaszkowo-krzyżowego. Było to możliwe dzięki temu, że przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego wzbudza ruchomość (mobilność) opon mózgowo-rdzeniowych, a te w kilku miejscach maja bezpośredni kontakt z układem kostnym. Do struktur kostnych badanych w czasie terapii czaszkowo-krzyżowej zalicza się: 

- szwy czaszki                                        

- połączenie czaszkowo-szyjne

- kość krzyżową

 

 Co daje terapia czaszkowo-krzyżowa

        

Wszystkie silne przeżycia, urazy fizyczne lub przewlekłe stresy mogą pozostawić po sobie ślad, który zaburza homeostaze naszego organizmu. Jeżeli naturalne mechanizmy samoleczenia obecne w każdy organizmie żywym są nadmiernie przeciążone, wówczas pojawia się choroba. Czasem jest to zmniejszenie odporności na infekcję, czasem nadmierna drażliwość, przyspieszone procesy starzenia się, a czasem są to poważne choroby układowe.

Terapia czaszkowo-krzyżowa pozwala przywrócic optymalny rytm czaszkowo-krzyżowy, przez co organizm może swobodnie wykorzystywać naturalne mechanizmy samoleczenia.

 

 

Kiedy warto skorzystać z terapii czaszkowo-krzyżowej

 

Wskazania do terapii czaszkowo-krzyżowej są bardzo liczne. Wynika to z faktu, że w większości schorzeń dochodzi do utraty fizjologicznej mobilności układu nerwowego, a przez to do zaburzenia naturalnych mechanizmów autoregulacji. Skuteczność tej terapii została potwierdzona szczególnie w przypadkach chorób, do powstania których przyczynia sie przewlekły stres lub silne gwałtowne przeżycia. Do schorzeń tych należą:

- zaburzenia gastroenterologiczne

- zaburzenia snu

- napięciowe bóle głowy

- napięciowe bóle kręgosłupa

- patologiczne napięcia powięziowe

- depresja 

 

Typ usługi: 
Share this