tel: 881-202-827
gabinetosteopatii@op.pl

Staw krzyżowo-biodrowy leczenie

Ból stawu krzyżowo-biodrowego

 

Jest to ważny sygnał alarmowy, świadczący o tym, że nasz organizm zmaga się z jakimś problemem. Bóle stawu krzyżowo-biodrowego mogą być bezpośrednio związane z zaburzeniem funkcji samego stawu, ale także mogą być związane z zaburzeniami innych struktur, w tym narządów wewętrznych (np. gruczołu prostaty).

W związku z tym, lokalizacja bólu nie powinna być traktowana jako główny wyznacznik sposobu prowadzonej terapii. Znacznie ważniejsze jest odnalezienie biomechanicznej dysfunkcji, której lokalizacja może, lecz nie musi pokrywać się z miejscem występowania bólu.  

Biomechaniczną oceną miednicy oraz leczeniem dolegliwości bólowych tego regionu ciała, w sposób szczegółowy zajmuje się wykwalifikowany osteopata.

 

Staw krzyżowo-biodrowy

 

Zalicza się go do tzw. stawów maziówkowych. Jest to staw powstały z połączenia kości krzyżowej z kością biodrową. W ciele człowieka występują dwa takie stawy.  Stawy krzyżowo-biodrowe są bardzo ważną częścią obręczy biodrowej ( powstałej z połączenia kości biodrowych, kulszowych, łonowych oraz kości krzyżowej). Budowa obręczy biodrowej człowieka jest ściśle związana z dwunożnym chodem. 

Stawy krzyżowo-biodrowe są tak ważnym elementem miednicy, gdyż z jednej strony są poddawane bardzo dużym obciążeniom wynikającym z chodu, dźwigania, a z drugiej połączenie to musi być w niewielkim stopniu ruchome. Staw krzyżowo-biodrowy musi zatem pełnić dwie skrajne funkcje. W znacznej mierze wydolność tego stawu wspierana jest przez silne mięśnie. Jednakże, w sytuacji silnego urazu, mięśnie te mogą przyczyniać się do utrzymywania dysfunkcji i prowokowania bólu.

 

Ból stawu krzyżowo biodrowego

 

 

Dlaczego boli staw krzyżowo-biodrowy

 

Do problemów dochodzi najczęściej na skutek urazu ( dźwignięcie, upadek, nagłe obsunięcie się nogi). Inną przyczyą są zmiany hormonalne ( np. w czasie ciąży), dlatego dolegliwości bólowe tego stawu często dotykają kobiet.

 

Dysfunkcje stawu krzyżowo-biodrowego można podzielić na zaburzenia związane z:

   • ograniczeniem ruchomości w stawie
   • nadmieną ruchomością w  stawie 
   • niestabilnością, często połączoną z wtórną kompresją powierzchni stawowych

Wnikliwe badanie osteopatyczne pozwala wkazać rodzaj zaburzenia i dokładną jego postać. 

 

Jak leczyć staw krzyżowo-biodrowy

 

W przypadku dysfunkcji z ograniczeniem ruchomości należy zastowsować techniki biernej i czynnej mobilizacji w kierunku istniejącego ograniczenia.

Jeśli mamy do czynienia z dysfunkcją o charakterze niestabilności bardzo ważna jest praca z określonymi grupami mięśniowymi. Zazwyczaj potrzebne jest również wspomaganie stabilności miednicy specjalistycznym pasem miedniczym.

W przypadku niestabilności połączonej z kompresją stawu krzyżowo-biodrowego, najpierw należy doprowadzić do odbaczenia powierzchni stawowych ( osteopatyczne techniki manualne), a następnie wprowadzić leczenie takie jak w przypadku niestabilności stawu krzyżowo-biodrowego.

We wszystkich przypadkach, poza pracą manualną osteopaty, ważne są też ćwiczenia domowe wykonywane według instruktażu.

 

Jakie są ćwiczenia na staw krzyżowo-biodrowy

 

Różne, w zależności od rodzaju dysfunkcji.

Jeśli staw jest zablokowany, to po odblokowaniu należy wprowadzić ćwiczenia utrzymujące zakres ruchu w zablokowanym dotąd kierunku.

Jeśli staw jest niestabily, lecz skompresowany ( mięśniowy odruch obronny) to, po manualnym odbarczeniu stawu, ćwiczenia będa sprowadzały sie do relaksacji nadmiernie napietych grup mięśniowych oraz wzmacniania mięśni głebokich obręczy miedniczej.

Najważniejsze jest, by ćwiczenia były dobrane do określonej dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego. W przeciwnym razie, ćwiczenia mogą tylko nasilać dolegliwości bólowe i powodować dalszą destrukcję.

 

Staw krzyżowo-biodrowy badanie

 
Skuteczne leczenie stawu krzyżowo-biodrowego wymaga dokładnej analizy biomechanicznej całej miednicy. Ocenie należy poddać całość układu kostno-mięśniowo-powięziowego.

  W czsie badania należy ocenić

położenie wskaźnikowych punktów kostnych:

   • kolce biodrowe górne ( przednie i tylne)
   • szczyty talerzy biodrowych
   • guzy kulszowe
   • guzki łonowe,

napięcie struktur więzadłowych:

   • więzadło krzyżowo-guzowe
   • więzadła krzyżowo-biodrowe
   • więzadło krzyżowo-kolcowe
   • więzadło biodrowo-lęźwiowe,

napięcie mięśni i powięzi silnie oddziałujących na miednicę:

   • mięsień gruszkowaty
   • mięsień pośladkowy średni
   • mięśnie dna miednicy
   • mięśnie głębokie brzucha
   • mięśnie kulszowo-goleniowe
   • mięsie naprężacz powięzi szerokiej
   • powięż piersiowo-lędźwiowa

Badanie powinno zawierać zarówno ocenę miednicy w statyce jak i dynamice. Należy zbadać ruchomość, stabilnośc stawu oraz zdolność przenoszenia znacznych obciążeń. Prawidłowe przeprowadzenie   badania wymaga wnikliwej znajomości anatomii palpacyjnej oraz klinicznych testów służących ocenie czynnościowej stawu.

 
UWAGA! 

Biomechaniczna ocena miednicy jest szczególnie istotna w przypadku dzieci. Ustawienie kości obręczy biodrowej wpływa bezpośrednio na postawę ciała.

Zaburzenie ustawienia miednicy, nie tylko wywołuje wadę postawy, ale także w istotny sposób może przyczynić się do powstania wady zgryzu, błędnie !!! korygowanej aparatem ortodontycznym!

 

 

Więcej na ten temat w zakładce "wady zgryzu".

 

 

 

Zdjęcie miednicy pochodzi z " Prometeusz - Atlas anatomii człowieka" Wydawnictwo MedPharm Polska

Typ usługi: 
Share this