tel: 881-202-827
gabinetosteopatii@op.pl

Ból barku - leczenie

Zespół bólowy barku

 

Posiadamy duże doświadczenie w leczeniu zespołów bólowych barku ( uszkodzenia stożka rotatorów, bark zamrożony, zapalenie kaletki podbarkowej).

Skuteczność terapii schorzeń stawu barkowego wynika z połączenia manualnej pracy terapeuty, terapii Piezoelektryczną Fala Uderzeniową oraz pracy własnej Pacjenta w oparciu o szczegółowy instruktaż. 

 

Przyczyny bólu barku

 

 • Wrodzone anomalie ( dodatkowe żebro - "żebro szyjne", anomalie przyczepu mięśni pochyłych, nietypowa budowa wyrostka barkowego lub wyrostka kruczego)
 • Wady postawy ( szczególnie dotyczące klatki piersiowej )
 • Dysfunkcje kręgosłupa szyjnego ( zespółszyjno-barkowy)
 • Wysokie ustawienie I żebra
 • Funkcjonalne zablokowanie ruchomości górnych żeber
 • Stany zapalne mięśni pochyłych 
 • Obecność rozległych blizn w okolicy obręczy barkowej
 • Upośledzenie lub zniesienie ślizgu łopatkowo-żebrowego
 • Zaburzenie równowagi mięśniowej związane z wykonywanym zawodem lub uprawianym sportem

 

Wszystkie wymienione czynniki wprowadzają zakłócenie w funkcjonowaniu barku. Część mięśni ulega osłabieniu, a inne stają się nadmiernie napięte lub ulegają zerwaniu (np. stożek mięśni rotatorów). Powstaje wówczas:

 • stan zapalny,
 • ograniczenie ruchomości
 • ból

 

Jak leczyć ból barku

 

Leczenie stawu barkowego wymaga:

 • określenia pierwotnej przyczyny ( wywiad, badanie postawy, testy kliniczne)
 • wykluczenia dolegliwości nie związanych ze stawem barkowym bezpośrednio
 • dokładnego określenia struktur objetych stanem zapalnym ( specyficzne testy ruchowe, diagnostyka obrazowa -USG)
 • wyeliminowania stanu zapalnego ( w początkowej fazie terapii należy wspomóc się środkami farmakologicznymi)
 • zrównoważenia napięć mięśniowo-powięziowych
 • przywrócenia ślizgu łopatkowo-żebrowego
 • odzyskania ruchomości w stawie ramiennym, jeśli takowa była utracona

 

UWAGA:

Każdy ból barku utrzymujący się dłużej niż tydzień, należy skonsultować z terapeutą, gdyż nie leczone dolegliwości mogą doprowadzić do znacznie poważniejszych uszkodzeń, łącznie z zerwaniem ścięgien mięśni stożka rotatorów. Poza tym ograniczenia ruchowe barku wpływają na kręgosłup zarówno piersiowy jak i szyjny, powodując jego przeciążanie.

 

W Gabinecie osteopatii i rehabilitacji prowadzone jest leczenie dolegliwości bólowych barku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  poszukiwanie pierwotnych przyczyn bólowych i ich eliminowanie w oparciu o wiedzę z zakresu biomechaniki i anatomii obręczy barkowej.

 

Budowa stawu barkowego 

  

Z anatomicznego punktu widzenia, nazwa "staw barkowy" jest  pojęciem mało precyzyjnym. W rzeczywistości określenie to odnosi się do układu kostnego powstałego z połączenia kości ramiennej, obojczyka oraz łopatki. Z tego właśnie względu w stawie barkowym (obręczy barkowej) wyróżnić można pięć połączeń:

 

Połączenia typowo stawowe: 

 • Staw mostkowo-obojczykowy

 • Staw barkowo-obojczykowy
 • Staw ramienny

Połączenia czynnościowe:

 • Przestrzeń podbarkowa
 • Połączenie łopatkowo-żebrowe

  Staw barkowy

 

 

Tak duża ilość połączeń sprawia, że staw barkowy ma bardzo obszerny zakres ruchu, lecz jednocześnie narażony jest na przeciążenia i urazy. W zasadzie, każde z wyżej wymienionych połączeń może stać się przyczyną dolegliwości bólowych w barku. Najczęściej jednakże, ból związany jest z okolicą stawu ramiennego.  W tym właśnie miejscu działają największe siły i ruchomość jest największa. Z tego względu trudno zapewnić właściwą stabilizację połączenia kości ramiennej z łopatką. 

Funkcję stabilizatorów tego stawu pełnią więzadła oraz mięśnie, zwłaszcza tzw. mięśnie rotatory. Ze względu na duży zakres ruchu bardzo łatwo może dojść do przeciążenia więzadeł oraz mięśni, a w konsekwencji do podrażnienia kaletek stawu barkowego. 

Zapalenie kaletki podbarkowej

Kaletki maziowe są strukturami, których zadaniem jest zmniejszanie tarcia w stawie barkowym podczas ruchów obrotowych. Stan zapalny najczęściej dotyczy kaletki podbarkowej ( tzw. konflikt podbarkowyzespół mięśnia nadgrzebieniowegozespół ciasnoty podbarkowej ). Kaletka podbarkowa jest poddawana największym obciążeniom zwłaszcza podczas ruchów unoszenia ramienia powyżej 90 stopni ( tenisiści, siatkarze, oszczepnicy).

 

 

Zdjęcia wykorzystane w powyższym artykule pochodzą z " Prometeusz - Atlas anatomii człowieka" Wydawnictwo MedPharm Polska 

 

 

 

 

 

 

Typ usługi: 
Share this